"Een conflict op het werk betekent een noodzaak tot veranderen"

Verborgen verdriet, 50x50cm, acryl, 2013

Als botsingen tussen mensen te lang duren en geen constructieve verandering op gang brengen, beïnvloeden ze de productiviteit, samenwerking en relaties, werkplezier en gezondheid negatief. Vaak zijn de echte redenen onzichtbaar voor anderen. Voor tweederde van de langdurig zieke werknemers is een conflict op het werk de oorzaak. Tijdig ingrijpen met hulp van een mediator kan juridische escalatie en hoge vervangingskosten voorkomen.

Het onderhouden van contact met een werknemer die ontevreden is of thuis zit, ligt gevoelig. Een misverstand is zo ontstaan. Door de vaak langere periode die tussen de contactmomenten ligt, neemt de veiligheid die nodig is voor een open gesprek steeds verder af.

Een buitenstaander bij het gesprek kan helpen. De meest uitontwikkelde gespreksbegeleiding bij conflicten heet
mediation. Door een methodische aanpak van de vastgelopen situatie kan een conflict uiteindelijk leiden tot een constructieve verandering bij alle deelnemers en de organisatie.