"Conflicten tussen twee kampen houden niet vanzelf op te bestaan"
drieluik 1drieluik 2, De Breuklijn, 25x30cm, acryl, 2012_drieluik 3, De Breuklijn, 25x30cm, acryl, 2012_

Afdelingen die samen moeten werken terwijl er ruzie is, hebben het zwaar. Een gesprek met een lid uit het andere team kan worden gezien als verraad, en zo'n ruzie kan in korte tijd escaleren tot een conflict dat zichzelf in stand houdt en waar de betrokkenen zelf geen invloed meer op hebben.

Quester kijkt eerst met de opdrachtgever naar de reden om een externe erbij te vragen. Daarna is er een gesprek met iedere betrokkene apart. Daaruit volgt een plan met verschillende opties om het probleem aan te pakken.

Dit wordt eerst doorgesproken met de opdrachtgever op haalbaarheid en kosten, daarna krijgen alle betrokkenen een weerslag van de inventarisatie, zonder schuldvraag; een schets van het probleem door de ogen van de externe begeleider. De betrokkenen bespreken gezamenlijk onder leiding van de externe welke interventies nodig zijn om de situatie te veranderen.

Afhankelijk van het type conflict of probleem kan een mix nodig zijn van teamcoaching, individuele
coaching, training of teammediation, mediation tussen enkele leden uit de groep, of anders.

Het is daarom belangrijk van te voren een goede
diagnose te stellen, in samenspraak met alle betrokkenen. Om onnodige escalatie te voorkomen is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over
vertrouwelijkheid van de verschillende gesprekken, en wie wat terugkoppelt naar anderen in de groep.