"Je helpt iemand pas echt een probleem op te lossen als hij of zij daar zelf aan toe is"

Pasted Graphic


Quester Coaching en Mediation is opgericht in 2001 door Pauline C. Houweling. Zij heeft een breed netwerk opgebouwd in het veld van conflicthantering en procesbegeleiding. Met als achtergrond rechten en ontwikkelingspsychologie biedt zij procesbegeleiding aan individuen en teams in conflict, intervisie-begeleiding en geeft ze masterclasses Conflictbenutting.

Het zelf kunnen beslissen welke oplossing goed is en goed voelt, is de grondslag van mediation: zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent samen met de betrokkenen - als mogelijk gezamenlijk met alle betrokkenen - die het aangaat. Dat is de leidraad in procesbegeleiding of training door Quester.

'Quester' staat voor 'de vragensteller': met het stellen van vragen begint het beschouwen van een situatie. Mits goed getimed en met zorg gesteld, vanuit acceptatie van wat er is.